4 İlişki tipinden hangisi sizinki?

376 çift üzerinde yapılan bir araştırmada çıkan sonuçlara ilişkiler temelde 4 ana başlıkta toplanıyor. Araştırmaya katılan çiftlerin birbirlerine davranışları, hisleri, ilişkiden beklentileri ve ilişkiye yaklaşımları göz önüne alınarak ortaya çıkan tabloda Dramatik ilişki, Çatışmalı ilişki, Sosyal ilişki ve Partner odaklı ilişki tipleri ortaya çıkıyor.

9 ay boyunca ilişkileri gözlemlenen çiftlerin ortak yaşamda sergiledikleri tavırlar baz alındı ve ilişki tipinin ilişkinin gidişatında da büyük rol oynadığı gerçeğini ortaya koydu.

İlişki tipleri neler?

Dramatik ilişki tipi
İnişleri çıkışları çok fazla olan dramatik ilişki tipinde ayrılık oranı oldukça fazla. Hatta diğer ilişki tiplerine göre iki kat fazla olduğu ortaya çıkıyor.

Sebebi çiftin birbirinden bağımsız hareket etmesi, birinin diğerine nazaran özgürlüğüne daha düşkün olması, diğerinin bu durum karşısındaki baskıcı tavırları. Dramatik ilişkilerde kendi alanlarını korumak isteyen çift sadakat sorunu ile çok daha fazla karşılaşıyor.

Çatışmalı ilişki tipi
Kavganın çok yoğun görüldüğü çatışmalı ilişki tipinde sanılanın aksine sadakat sorunu görülmüyor. Ancak, birlikte evrilmeyi yoğun yaşadıklarından dolayı, birbirini seven iki kişinin değişim süreçlerinde tartışmalara açık olduğu gözlemleniyor.

Kadınlar neden seksten korkar?

Çatışmalı çiftlerde cinsel enerjinin de yüksek olduğu gözlemlenmiş. Tutkulu bir aşk yaşayan çift eğer kırılma noktalarını atlatabilirlerse ilişkilerini uzun ve sağlıklı bir hale dönüştürebiliyorlar.

Sosyal ilişki tipi
Hem kendi özel hayatlarında hem de birlikte sosyal olmayı başarabilen çiftler ilişki tipleri arasında en uyumlu olan tip olarak anılıyor.

Partneri ile aynı sosyal çevreyi paylaşabilen ancak aynı zamanda kendi sosyal alanını da koruyabilenler sosyal ilişki tipini yaşayabilen çiftler olabiliyor. Birlikte eğlenmek, birlikte öğrenmek, ortak amaca doğru yönelmek bu çiftler için oldukça kolay olduğundan uzun, sağlıklı ve sadakat sorunu olmayan bir ilişki yaşayabiliyorlar.

Orgazmı kolaylaştıran pozisyonlar hangileri?

Ancak bu tip ilişkide birbirinin hayatına çok fazla entegre olmuş olmak ayrılık durumunda sosyal çevrelerinin tamamen değişmek zorunda kalması gibi bir sorunu da beraberinde getirebiliyor.

Partner odaklı ilişki tipi
Genellikle evlilik oranının daha yüksek görüldüğü partner odaklı ilişki tipi bir tarafın daha verici olduğu, kendi hayatını bir yana koyup partnerinin yaşadığı hayatı benimsemek anlamına geliyor.

Ortak yaşama dair alınan kararlarda bir tarafın uyum gösterdiği, diğerinin hayallerinin üzerinden ilerleyen bu ilişki tipi öncelerde güzel görünse bile, zaman içinde verici olan ve alttan alan tarafta psikolojik bir baskıya sebep olabiliyor.

Kırmızı Kalp