Borderline kişilik bozukluğu nedir?

Sınır kişilik bozukluğu da denilen borderline kişilik bozukluğu nedir? Genellikle ergenlik döneminde ortaya çıkan borderline kişilik bozukluğunun tedavisi nasıl yapılmalıdır? işte haberimziin detayları..

Bordeline kişilik bozukluğu nedir?
 
Borderline kişilik bozukluğu genellikle ergenlik döneminde ortaya çıkan kişilerarası ilişkilerde bozulmayla belirginlik gösteren, bireylerin duygularında aşırı dengesizlik gibi duygu değişimleri yaşanan bir kişilik bozukluğu çeşididir. 
 
Örneğin kişi çok mutlu, umutlu olduğu bir anda kendini değersiz ve önemsiz hisseder. Umutlandığı, hayal ettiği hiçbir eylemin gerçekleşmeyeceğine inanır. Ani öfke patlamaları yaşar ve kısa süre sonra bundan aşırı pişmanlık duyar. 

Borderline kişilik bozukluğu özellikleri nelerdir? 

Kendini sürekli boşlukta hissetme
Kimlik karmaşası
Terk edilmekten ve yalnız başına olmaktan korkmak, herhangi bir terk edilmeye karşı aşırı çaba gösterme
Dengesiz ilişkiler
Bir olayı veya kişiyi gözünde aşırı büyütmek ya da en aşağıda görmek 
Yoğun öfke duyma ve öfkesini kontrol altında tutamama
İlgi çekmek için kendine zarar vermekten çekinmeme
Karşısında ki insanları manipüle etme 

Depersonalizayon nedir?

Bordeline kişilik bozukluğu neden oluşur?

Genellikle çocukluğunda çok büyük sarsıntı yaşamış insanlarda ortaya çıkar. Bozuk ebeveyn ilişkisi,  erken dönem ve çocukluk dönemlerinde bir kayıp ya da ayrılık.

Sözel ve duyusal istismar veya cinsel taciz gibi büyük travmatik olaylar bu rahatsızlığın oluşmasında bir etken olabilir. 

Fakat her bireyin beyni farklı çalışır böyle bir travma yaşamayıp yine de borderline kişilik bozukluğu yaşıyor olabilirsiniz. 

Bordeline kişilik bozukluğu nasıl tedavi edilir? 

Yukarıda verilen belirtilerden şüpheleniyor bordeline kişilik bozukluğu yaşadığınızı düşünüyorsanız öncelikle bir uzmana başvurmalısınız. 

Psikoterapi yardımı alarak bir düzelme gerçekleşebilir. Fakat bu hastalığın tedavi süresi veya iyileşme durumu hastanın isteği ve azmine göre değişebilir.

Kişinin ayrılmaya ve terk edilmeye karşı hassasiyeti azaltılır ve abartılı algısı gözden geçirilir. 

Bireyin hayatının çoğunu geçirdiği ve çevresindekilerle gerçek bir duygusal bağlantıya girebilmesini engelleyen kopuk korungan durumunun atlatmasına yardımcı olunur.

Kişiye öfke kontrolünü ve duygularını uygun yöntemlerle ifade edebilme becerileri kazandırılır.
 
Bireyin kendisine karşı tutumunu tanıdığı ve onunla savaşabilmesi için gerekli argümanları ve teknikleri edinmesine yardımcı olunur. 

Öfkenin sağlıklı yollarla dışarı vurulması ve yıpratıcı tepkilerin sınırlandırılması için teknikler öğretilir. 

Kişi kendisinin ve başkalarının sınırlarını algılamayı öğrenir. 
Daha sağlıklı ilişkiler geliştirmek için yeni bakış açıları geliştirmelerine yardımcı olunur. 
Doğal eğilimlerini izleyerek, bireyler kendi sınırlarını oluşturur ve güçlü bir kimlik algısı oluşturmalarına destek olunur.

Sınırlarının belirginleşmesi sonucu tedavi aşamalı olarak sonlandırılır. 

PembeNar Özel

Depresyon belirtileri nelerdir?