Erkeklerde en çok görülen kanser türleri

Erkekler en çok hangi kanser hastalıklarına yakalanıyorlar ve bu kanser türlerinden nasıl korunabilirler?

Ürolojik kanserler geniş bir alanı içine alıyor. Tu¨m kanserlerde olduğu gibi u¨rolojik kanserlerde de erken tanı hayati öneme sahip. Du¨nya Sağlık Örgu¨tu¨ verilerine göre yılda yaklaşık 1 milyon kişi prostat kanseri tanısı alıyor. 20 ve 30’lu yaşların erkeklerde testis tu¨möru¨nu¨n en sık göru¨ldu¨ğu¨ dönem olduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Üroloji Uzmanı ve Üroonkoloji Merkezi Direktöru¨ Prof. Dr. Cemil Uygur ve Üroloji Uzmanı Dr. Tolga Muharrem Okutucu “Kendi kendine muayene erken tanıda bu¨yu¨k önem taşıyor. Özellikle testislerdeki şişlik ve sertlikleri ciddiye almak ve bir u¨roloji uzmanına başvurmak gerekiyor. İdrarda ağrısız kanama olmasının, mesane ve u¨rotelyal kanserler açısından uyarıcı bir işaret olabileceği unutulmamalı. 40 yaş itibariyle ise prostat kanseri riski arttığı için, yılda bir kez u¨roloji kontrolu¨ yaptırılmalı” açıklamasında bulundu.

Gu¨ncel rakamlara göre prostat kanseri gelişmiş u¨lkelerde erkeklerde en sık göru¨len kanser tu¨ru¨yken, Türkiye’de ise prostat kanseri erkeklerde en sık göru¨len ikinci kanser türü. Mesane kanserinin du¨nya genelinde kanserler arasında 11. sırada yer alırken, erkeklerde risk daha fazla.

Mesane tümörlerinin erkeklerde göru¨len kanserler arasında 7. sırada olduğunu vurgulayan Üroloji Uzmanı ve Üroonkoloji Merkezi Direktöru¨ Prof. Dr. Cemil Uygur ve Üroloji Uzmanı Dr. Tolga Muharrem Okutucu “Bu da her yıl, her 100 bin kişide yaklaşık 9 erkek ve 2,3 kadın hastaya karşılık geliyor.

Prostat kanseri, u¨rotelyal tu¨mörler, böbrek kanseri, testis tu¨mörleri, böbrek u¨stu¨ bezi tümörleri, u¨retra ve penis kanserleri, retroperitoneal tu¨mörler ve u¨riner sistemdeki organlara başka organlardan sıçrayan tu¨mörler u¨roonkoloji biliminin çalışma alanı içinde yer alıyor” dedi.

Domates, meyve ve sebze tüketimi artmalı
Üroloji Uzmanı ve Üroonkoloji Merkezi Direktöru¨ Prof. Dr. Cemil Uygur ve Üroloji Uzmanı Dr. Tolga Muharrem Okutucu beslenme ve hayat tarzı değişikliklerinin kanıtlanmış bir etkisinin olmamakla birlikte; diyetle alınan hayvansal yağların azaltılmasının, yağ tercihinin zeytinyağı yönu¨nde kullanılmasının, pişmiş domates, meyve ve sebze tüketiminin artırılması ve her gu¨n du¨zenli yu¨ru¨yu¨ş/ağır olmayan sporların prostat kanseri riskinin azalmasında olumlu etkilerinin olduğunu belirtti.

Erkeklerin 5 düşmanı

1.Sigara/Tu¨tu¨n
Özellikle mesane ve böbrek kanseri gelişimiyle doğrudan ilişkilidir.
2.Kimyasallar
Boya, petrol, deri, metal gibi sektörlerdeki endüstriyel kimyasallarla karşı karşıya kalmak, mesane kanseri için risk faktörleri arasındadır.
3.Obezite
Böbrek tümörleri için önemli bir risk faktörüdür.
4.Kötü genler
Özellikle prostat kanseri gelişiminden ağırlıklı olarak sorumludur.
5.İnmemiş Testis
Testis tümörleri için testis (infertilite) de risk faktörleri arasınd

Kalp Krizini Önleyen Besinler Neler?