Nöroloji Hangi Hastalıklara Bakıyor

NÖROLOJİ HANGİ HASTALIKLARA BAKAR Tıp biliminde nöroloji, genel anlamıyla beyin, beyin sapı, omurilik ve tüm vücuttaki tüm sinir sistemi rahatsızlıklarını kapsayan bir ana bilim dalıdır. 19.yy.da psikiyatri ile beraber bir…

NÖROLOJİ HANGİ HASTALIKLARA BAKAR

Tıp biliminde nöroloji, genel anlamıyla beyin, beyin sapı, omurilik ve tüm vücuttaki tüm sinir sistemi rahatsızlıklarını kapsayan bir ana bilim dalıdır. 19.yy.da psikiyatri ile beraber bir bilim dalıyken, 20. yy.da psikiyatri, ana bilim dalı olarak nörolojiden ayrılmıştır. Vücut sinir sistemi ile ilgili tüm rahatsızlıklara bugün nöroloji bilimi bakmaktadır.

 

NÖROLOJİ BİLİMİ NEDİR?

 

Latince “neuron” ve “logia” sözcüklerinin bileşiminden oluşan nöroloji bilimi merkezi veya bölgesel sinir dokusu, kas ve bunlara destek olan dokuları, bu dokulara kan taşıyan damarları ilgilendiren hastalıkları inceleyen ve beyin, beyin sapı, omurilik ve sinir sistemi hastalıklarının teşhis ve tedavisinde çalışan bir bilim dalıdır. Tedavide cerrahi dışındaki tüm uygulamalar yapılır. Nöroşirürji ise, cerrahi ana bilim dalının bir koludur ve beyin, omurilik ve sinir sistemi ile ilgili nörolojik cerrahi tedavileri yapar. Beyin lobuna bağlı beyin hasarları, beyin fonksiyon hasarları, omurilik hastalıkları, periferik sinir hastalığı, kafatası sinir hastalığı, otonom sinir sistemi hastalığı, epilepsi, uyku hastalıkları, migren ve diğer tip ağır baş ağrıları, sırt ve boyun ağrıları, nöropsikiyatrik hastalıklar ve merkezi nöropatik hastalıklar nöroloji ana bilim dalını ilgilendiren sinir sistemi hastalıklarıdır.

 

NÖROLOJİ’YE BAŞVURMAK İÇİN HANGİ ŞİKAYETLERİNİZ OLMALI?

 

Eğer; hafıza kaybı, unutkanlık, kol veya bacaklarda uyuşma hissi veya hareket kaybı, ellerde titreme, parmak uçlarında uyuşukluk, vücudun sadece belli bir bölümünde uyuşukluk hissi, aşırı baş ağrısı, geçmeyen baş dönmesi, kasılma, demans, çift görme, yüz ağrısı, kelimeleri yanlış söyleme, dengesizlik, istemsiz hareketler ve seyirme hissediyorsanız mutlaka bir nörolog ile görüşmeniz gerekir. Vücudun belki de en önemli organları olan beyin ve omurilik ile ilgili hiç bir belirti, ertelemeye veya ihmal edilmeye gelebilecek belirtiler değildir.

 

NÖROLOJİK HASTALIKLARDA SÜREÇ NASIL İŞLER?

 

Nörolojik muayene ve hastalığın geçmişi ile ilgili açık ve net bilgilerin alınması, hastalığın teşhisi ile birlikte ayakta veya yatarak tedavi, hastalığın izlenmesi ve gerekli görüldüğünde nörolojik rehabilitasyon yöntemleri uygulanması, nörolojik hastalıklarda uygulanması gereken genel süreçtir. Sinir sistemi ve beyinin karmaşık yapısından dolayı bazen en gelişmiş görüntüleme teknikleri bile hastalığın teşhisinde yeterli görüntüleri vermemektedir. Bu nedenle nörolog muayenesi çok önemlidir.