Vitaminlerle beslenmek kolay yoldur

Vitaminler yararlıysa, daha fazla vitamin almak daha iyi ol­maz mı? Ne yazık ki, işler böyle yürümüyor. Birçok durumda öne­rilen doz bedenimizin kaldırabileceği kadardır. Diğer durumlarday­sa önerilen dozdan daha fazlasını almak zararlıdır. Bedeninizin ge­reksinimi olan vitaminlerle mineralleri almaşım sağlayın ama ken­di süper vitamin stratejinizi uygulama isteğini de bastırın.

Boston’daki Dana Farber’in Kanser Enstitüsü’nde çalışan dok­torlar kendilerine önerilen vitaminlerle minerallerin günlük do­zunu asan kişilerin kanserli hücreleri daha aktif hale getirdik­lerini ve kendilerine uygulanan kanser tedavilerinin etkilerini azalttığını saptamışlardır.