Yavaş yemek yeme yerine somut bir plan saptayın

Bir ev inşa edilirken inşaat çalışmaları başlamadan önce nele­rin yapılacağı önceden saptanır. Aksi halde kapılan taktıktan sonra buzdolabının kapıdan içeri sığmadığına tanık olabilirsiniz. Benzeri bir şekilde de yaşam planlarınızın teker teker değil bir bütün olarak ele alınıp değerlendirilmesi gerekmektedir. Doğru beslenme, düzen­li spor yapma ya da sigarayı bırakma gibi sağlık planım harfiyen uy­gulama şansınız sağlığınızla bir bütün olarak ilgilendiğiniz takdirde başanlı olabilir. Yoksa şimdi şu konuyla ilgileneyim gerisine daha sonra bakanz düşüncesiyle hareket ettiğinizde bir arpa boyu yol ala­mayacağınıza tanık olursunuz. Bir başka deyişle, sağlığınızı daha iyi bir düzeye getirmek için neler yapabileceğinizi ve bunları nasıl uygulayacağınızı düşündüğünüzde atacağınız her adımın yapmaya çalıştıklarınızı kolaylaştıracağını göreceksiniz.

Altı yıl önce Lee bastonsuz adım atamıyordu. Oysa şimdi yet­miş iki yaşında olan Chicago’lu Lee haftada birkaç kez günde iki saatten fazla pres ütü başında çalışabilmektedir. “Ben buna yaşam tarzının değişmesi derim,” demektedir yaşlı adam.
“Eskiden kendimi çok kötü hissettiğim günler olurdu. Olduk­ça kiloluydum, dizlerimde ödem vardı ve romatizma her yanımı sar­mıştı,” diye anlatıyor Lee. Ama kendi deyimiyle “ihtiyar biri” gibi yaşamaktan da nefret etmekteydi.

“Beslenme konusunu araştırdım, yaşlanmayı engelleyen araş­tırmalarla bu konuda yazılmış kitapları okudum,” diyor Lee. Beslen­me alışkanlıklannı değiştirip spor yapmaya başladı. “Kısa zamanda yaşamımın değiştiğini fark ettim. Daha iyi uyumaya başladım, ken­dimi çok daha enerjik hissediyorum, mide sorunlanmla romatizma ağnlanm da geçti.

“Kendimi artık kırk yaşında gibi hissediyorum,” diye ekledi Lee.
Lee artık sağlıklı yaşamanın tadını çıkarmaya başladı. Birçok demek ve topluluklarda beslenme ve spor konularında sohbet toplan-tılanna katılarak sağlıklı yaşamın ipuçlannı kendi hazırladığı web sayfasından yayınlamaya koyuldu.

Lee’nin en büyük hayranı kendisinden kırk yaş genç olan Kristina’dır. “Onun yaptığı bir konuşmayı dinledim ve çok etkilendim. Ba­na yaşamımı değiştirmeye hazır olup olmadığımı sorunca, ben de ha­zmın diye karşılık verdim,” diye anlattı Kristina. O günden beri de es­ki alışkanlıklannı değiştiren Kristina kendini çok daha iyi hissetmek­tedir. “Eğer biri bana yetmiş iki yaşında emekli bir adamın tüm yaşa­mımı değiştireceğini daha önce söylemiş olsaydı ona kesinlikle inan­mazdım, ama şimdi ona tüm yüreğimle inanıyorum,” diyor.