ÇOK AŞIKKEN NELERİ GÖZDEN KAÇIRIYORUZ?

Çok âşık kişiler, âşık olduğu kişinin kendisi açısından uygun olmayan yönlerini çoğu zaman görmez. Daha ziyade kendisine uyan yönlerini görür ve bu gördüklerini gözünde aşırı büyütür. Bunu yaparken, âşık olduğu kişiyi sadece bu gözünde büyüttüğü özelliklerden ibaretmiş gibi görür. Bu konuda farklı şeyler ifade eden kişileri dinlemez. Hatta onlara düşman olabilir.

AŞKIN GÖZÜ GERÇEKTEN KÖR MÜ? ÇOK ÂŞIKKEN NELERİ GÖZDEN KAÇIRIYORUZ?

Kişiler, bazı durumlarda, âşık oldukları kişinin kendine uymayan taraflarını görseler de, bunu yok sayarlar. Bazı durumda ise, söz konusu olumsuz özelliğin ileride düzelebileceğini düşünüp bu gerçeği göz ardı ederler. Âşık bir kişi karşısındakinin tembellik, bencillik, sadakatsizlik, cimrilik, saygısızlık, kıskançlık, sinirlilik, geniş ailesine düşkünlük (aşırı anneci veya babacı olmak gibi) bağımlı karaktere sahip olmak gibi olumsuz özelliklerini veya alkol, sigara, madde, kumar gibi zararlı alışkanlıklarının büyük bir kısmını veya hepsini göz ardı edebilir. Fark etse dahi, “ileride değişir” veya “ben bunu ileride değiştirmesini sağlayabilirim” şeklinde akılsallaştırma mekanizması kullanarak bu gerçekleri hasıraltı edebilir. Evliliğin ilk haftalarından itibaren bu özellikler gözüne batmaya başlar.

Evlenen kişi, ilerleyen zaman içinde işine zamanında gitmeyen bir eş, sadece kendini düşünen, gözü dışarıda, evine maddi açıdan bakmayan, fiziksel veya duygusal şiddet uygulayan, kıskanç, hakaret eden, kendi annesinin veya babasının sözünden çıkmak istemeyen, tek başına ayaklarının üzerine basamayan, alkol, sigara, madde veya bilgisayar bağımlısı olan bir eşle karşı karşıya kalabilir. Bu durumda, önceden kısmen fark ettiği ama yok saydığı acı gerçeklerle yüzleşir ve çok mutsuz olur