Yaşamınız için doğru yiyin

Kilo vermek için amaç yaratmak yanıltıcı olabilir. Çok fazla kilo vermeyi hedeflemek hayal kırıklığı riski taşır. Çok az bir kilo vermeyi hedeflemek ise sizi tam anlamıyla sağlı­ğınıza kavuşturmaz. Lisedeki ölçülerinize dönmek veya ilk kez hamile kalmadan önce giydiğiniz pantolonları tekrar giyebilmek sizin için uygun olmayabilir. Eskiden zinde ve formda olsanız bile, sizin için en sağlıklı beden ve şekil çok daha farklı olabilir.

Vücut ağırlığını boyla bağlannlı olarak belirleyen ve ye-tişkinlerdeki vücut yağ oranıyla son derece ilgili olan vücut kütle indeksini (VKÎ) kullanarak sağlıklı kilonuzu hesapla­mayı öneriyorum. Sıradaki çizelgede boyunuza ve kilonuza bakarak işe başlayın. Eğer VKÎ’niz 25′ten yüksekse, bu aşırı kilolusunuz ve istenmeyen etkilerin (kalp hastalıkları ve ölüm gibi) riski altındasınız demektir. 30 üzeri obez, 40′ın üzeri ise aşın obez olduğunuz ve risklerin giderek arttığı anlamına gelir.
Kilonuzu, boyunuza uygun aralığa getirmeye çalışın, 25 VKÎ’nin altı her durumda geçerlidir.

(18.5′ten daha az bir değer normalden zayıf demektir ve daha fazla aşağıya inmek, daha fazla yukarı çıkmakla aynı oranda tehlikelidir.)

Bel ölçünüzü de göz önünde bulundurarak VKÎ beklen­tilerinizi kendinize göre ayarlamak isteyebilirsiniz. Karın bölgesindeki aşın yağlanma -bel ölçünüz güçlü bir işaret­tir- da yüksek oranda hastalık ve ölüm riski ile ilgilidir. Er­keklerde 101 cm, kadınlarda ise 89 cm’den fazla olan bel öl­çüsü, VKİ25 ile 35 arasında olanlar için bile büyük risk teş­kil eder. Bel ölçünüzü bu sınırların alnna getirmeye çalış­malısınız. Bazı insanlar ise VKİ değerini yükseltmek yerine düşürmeyi de isteyebilir.

Vücut Kütle Endeksi (VKİ)

VKİ
18.5 veya daha az Çokzayıf
18.5-24.9 Normal
25.0-29.9 Kilolu
30.0-39.9 Obez
40 ve üstü Aşırı Obez

Adım atmak üzere olduğunuzu unutmayın. Gelişiminiz, kendi sorumluluğunuz ve göstereceğiniz çabanız yanı sıra; amacınıza, başlama noktanıza ve ilerleyeceğinizi planladı­ğınız yola da bağlıdır. Yediklerinizi tamamıyla alkalik ya­pan ve en başından itibaren günde 5-6 litre yeşillik içecek­leri içen (daha sonra bu miktar arttı) ve 90 günde 41 kilo ve­ren müşterilerim vardı. Ve vücutlarını doğru bir şekilde su­landıran, arada sırada yeşillik içeceği içne ama arada sıra­da asidik yiyecek yemeye devam eden, bu nedenle de daha uzun sürede daha az kilo veren müşterilerim de oldu.

Şimdi kendinize, istediğiniz şeyi neden istediğinizi sorun ve ayrıntılı ve dürüst cevaplarınızı not edin. Kapsamınızı eliniz­den geldiğince genişletin. Tam olarak ne amaçla 10 kilo ver­mek istiyorsunuz? Bu yolculuktaki amacınız nedir? Amacınız kendinizi iyi hissetmek mi? İyi görünmek mi? Gücünüzü artır­mak mı? Daha enerjik olmak mı? Kendinize güveninizi artır­mak mı? Daha uzun yaşamak mı? Daha seksi olduğunuzu his­setmek mi? Sağlıklı olmak mı?

Tek bir doğru cevap yok. Aslında, hiç kimse için tek bir se­bep yok. Ama peşinde olduğunuz şeyi neden istediğinizi bil­mek yarar sağlar. Bir şeyi neden istediğinizi bildikten sonra na­sıl olacağı o kadar da zor değildir. Nedenlerinizi bir kere netleş­tirdiğinizde, hiç duraksamadan ilerleyebilirsiniz. Zorlayıcı bir sebep, ilerlemeniz için sizi harekete geçirir.
Şimdi, bir hareket planının ince ayrıntılarını hazırlamak ve onları bir yere yazmak için hazırsınız. Ve sadece “pH Mucizesi Programı Talimatları”m hazırlamaktan bahsetmiyorum. Yapa­cağınız şeyleri, ne zaman ve nasıl yapacağınızın tam olarak planını çıkarmalısınız. Yani, en az haftada bir kere alışveriş za­manı belirlemeyi, sağlıklı yiyecek marketlerini, özellikle yağla­rı ve takviyeleri alacağınız yerleri bilmeyi, derhal bütün asidik yiyecekleri kesmeyi, bu hafta tatlı, bir dahaki hafta makarnayı kesmek gibi dereceli bir yaklaşım belirlemeyi, kendiniz için eg­zersiz zamanlan belirlemeyi kastediyorum. İlerleme sürecinde başvurabileceğiniz kaynaklan belirleyin: varmak istediğiniz noktaya doğru ilerlerken size yardım edebilecek, sevilen bir arkadaş ve jimnastik salonu gibi… Gündelik yaşamınızda planı­nızın uygulanabilirliğini sağlamak için esneklik yarattığınıza emin olun.

Sonuç elde etmek için pek çok yo) vardır; bu nedenle, iste­diğiniz şey üzerinde odaklandığınız sürece, sizi itekleyecek bir amacınız olduğu sürece ve tutumunuzda esnek kaldığınız sü­rece, yolunuzu bulacaksınızdır.

Günlük
Gördüğünüz gibi, pek çok şeyi yazmaya ihtiyacınız olacak. İnsan olarak, eğer sürekli hatırlatılmazsanız, en önemli şeyleri bile 3-5 gün içinde unutmaya eğilimlisiniz. Bu nedenle eğer hâlâ yapmadıysanız, hem ilerlemenizdeki ayrıntıları izleyebil­meniz hem de 11. Bölüm’de anlatıldığı gibi zihinsel ve duygu­sal yolculuğunuzu takip edebilmeniz için günlük tutmaya baş­lamanızı öneriyorum.

Bu bölümün başından beri sizden yazmanızı istediklerime ek olarak, kaleminizi kullanmanız gereken birkaç konu daha var: Gerçekten kilo vermek ve sağlıklı olmak istiyor musunuz? Amacınıza ulaşmak size ne hissettirecek? Eğer denerseniz ka­zancınız ne olacak? NE kaybedeceksiniz (kilolar hariç!)? Sağlık­lı ve zayıf olmak günlük yaşamınızı kısa ve uzun vadede nasıl etkileyecek? Eğer başarısız olursanız yaşamınız bundan nasıl etkilenecek? Başarabileceğinize inanıyor musunuz? Amacınıza ve planınıza ne kadar bağlısınız? Sağlıklı ve formda olmayı hak ettiğinizi düşünüyor musunuz?

Günlüğünüz, kilo verme sürecinde size yardım etmelidir. İlerlemelerinizi, ölçülerinizin detayları gibi bilgileri takip et­mek için günlüğünüzü kullanabilirsiniz. Ayrıca, bir yiyecek günlüğü tutmanızı ve ne yediğinizi, nerede yediğinizi ve neden yediğinizi (o anki ruhsal durumunuzu) not etmenizi öneriyo­rum. Bunu sık sık gözden geçirin; hem doğru yiyecekleri seçip seçmediğinizi görmek hem de yanlış seçimler yaptığınızda bu­nun nedenini ortaya çıkaracak bir model oluşturmak için. Eğer yiyecekleri kendinizi rahatlatmak veya ödüllendirmek için kul­lanıyorsanız, daha sağlıklı alternatiflere yönelin.

Ayrıca, günlüğünüz düşüncelerinizin, duygularınızın, inançlarınızın ve ruhunuzun hazır olduğuna ve sizi yol boyun­ca destekleyeceklerine emin olmak için size yardım edecektir. Hem fiziksel hem de ruhsal değişimleri not edin. Günlüğünüze her gün biraz zaman ayırın – eğer yeni bir şey yazmayacaksa-nız, oraya kaydettiğiniz bilgi ve esin kaynaklarını gözden geçi­rin. Ya da her ikisini de yapın! Ne olmak ve neyi elde etmek is­tediğinizi devamlı olarak gözden geçirmenize yardım edecek­tir. Kilo verme yolculuğunuzda belgelediğiniz nedenleri gör­mek motivasyonunuzu artıracaktır.

Haydi başlayın
En zor kısım başlamaktır. Bir kere başladığınızda, bu prog­ramı takip etmek gün geçtikçe kolaylaşacaktır. Bu kitaptaki ve bu bölümdeki ilkeleri uygulamaya başladığınızda fiziksel, psi­kolojik ve ruhsal düzeyde sonuç olarak karşınıza çıkacak deği­şiklikleri göreceksiniz. Kendinizi daha iyi hissetmeye (ve gö­rünmeye!) başladıkça, daha iyi düşüneceksiniz ve daha iyi dü­şündükçe daha iyisini başaracaksınız. Sadece kilo vermeye başlamakla kalmayıp, daha enerjik olacak, daha az ağrı çeke­cek, daha az hasta olacak ve genel anlamda bir mutluluk hissi yaşayacaksınız. Bütün bunların hepsi, doğru yolda olduğunuz konusunda kanıt oluşturacak.

Eğer arada trenden düştüğünüzü hissederseniz, hemen ge­ri atlayın. Ne kadar trende kalırsanız o kadar az düşersiniz. Ki­lo vermek sadece bir sonuç değil bir ilerlemedir. Bir kerede, tek bir adım atmalısınız. Bu kolay olmayabilir ama buna değer. Siz buna değersiniz.