Sırt üstü omurga burgusu

Yararları: Karın kaslarını ve diz arkasındaki kirişleri güçlendirmenin yanı sıra, beli inceltmek için de muhteşem bir egzersizdir.

Metot: Kalçalarınız topuklarınızın üzerinde duracak şe­kilde minderinizin üzerine diz çökün. Nefes alın ve diz çö­ker pozisyonda dik durmak için kendinizi kaldırın. Kollarınızı göğsünüzün üzerinde kavuşturun ve egzersiz bo­yunca o şekilde tutmaya devam edin. Nefes verirken kal­çalarınızı sağ tarafınıza doğru yere indirin. Nefes alın ve yeniden diz çöker pozisyonda dik durmak için kendini­zi kaldırın. Nefes verirken kalçalarınızı sol tarafınıza doğru yere indirin. Nefes alın ve yeniden diz çöker po­zisyonda dik durmak için kendinizi kaldırın. Bu egzersizi her iki tarafınız için 15′er kez tekrarlayın.

Karşıt-duruş: Çocuk Pozu